Iwanowscy herbu Rogala Strona rodzinna
Witamy
Aktualności
Ród
Od Purpiszek do Lebiodki
Drzewo genealogiczne
Dokumenty
Biogramy
Mapy i miejsca
Cmentarze
Galeria
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starych Wasiliszkach
100 rocznica urodzin Anny Iwanowskiej-Korneckiej
Stołeczek Cioci Heli
Teczka Leonarda Iwanowskiego
Album Lebiodzki Ciotki Hanki
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
Bibliografia i źródła
Linki
Kontakt
Bibliografia i źródła

 1.  Adam Boniecki – Herbarz Polski, tom VIII str.70-72, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1906

2.    Redakcja Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski – Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom V str. 111 i 112, wyd. Władysława Walewskiego, Warszawa 1884

3.    Ziemianie polscy XX wieku, tom VI str. 55-66 oraz 170-171, wyd. DIG, Warszawa 2002

4.    Kazimierz Iwanowski – Wspomnienia z kresowej młodości, wyd. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi wileńskiej Oddział w Bydgoszczy, 1995

5.    Jerzy Turonek – Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, wyd. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, Warszawa 1992

6.    Jerzy Iwanowski – Czasy mojego życia, Warszawa 2000   

7.    Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej – Sylwetki Profesorów Politechniki Warszawskiej

8.    Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939

9.    Jan Koźniewski, Marek Tadeusz Nowakowski – Lawiacy - historia kompanii lotniczej AK, wyd. Askon, Warszawa 2000

10. Edmund Jankowski – Wspomnienia ogrodnika, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972

11. August Iwański senior – Pamiętniki 1832-1876, August Iwański junior – Wspomnienia 1881-1939, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968

12. Jerzy Turonek – Białoruś pod okupacją Niemiecką, wyd. Wers, Warszawa-Wrocław 1989

13. Helena z Jaczynowskich Roth – Czasy miejsca ludzie – wspomnienia z Kresów wschodnich, wyd. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009

14. Zygmunt Grunt-Mejer, Jadwiga Hoppen-Zawadzka, Lech Iwanowski, Zygmunt Kłosiński, Henryk Szostak – Koniec epopei, wyd. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi wileńskiej Oddział w Bydgoszczy, 1996

15. E. Sławińska-Zakościelna – Była taka szkoła, Gimnazjum E. Orzeszkowej w Wilnie, 1915-1939, Londyn 1987, str.91

16. Polski Słownik Biograficzny, Tom X, str. 178

17. Grażyna Lipińska – Jeżeli zapomnę o nich, wyd. Editions Spotkania, Warszawa 1990

18. Kto był kim w II RP, str.42-43
19. Bronisław Lubicz-Nycz – Batalion „Kiliński” AK, Warszawa 1986
20. Witold Rychter – Skrzydlate Wspomnienia, Warszawa 1980, str.158-159

21. Józef Krzyczkowski „Szymon” – Konspiracja i powstanie w Kampinosie, Warszawa 1962

22. Adolf Pilch – Partyzanci trzech puszcz, Warszawa 1992

23. Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak – Zabytkowe Cmentarze Na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej – Województwo Nowogródzkie, wyd. DIG, Warszawa 2008, str. 277, 470

24. Kancelaria Wileńskiego Biura Deputacji Szlacheckich pow. Wiłkomirski, fond 391-1-1690 – Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne (LVIA) w Wilnie, str. 97, 99

25. Jan Ciechanowicz – Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski - Herbarz Polsko-Rosyjski, tom 1, str.476, wyd. Biblioteka Stowarzyszenia Dom Polski Sarmacja, Warszawa 2006

26. Jan Ciechanowicz – Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, wyd. Fosze, Rzeszów 2001, str. 161-164

27. Algis Ivanauskas, Zymantas Morkvenas – oprac. – Tadas Ivanauskas, As Apsisprendziu, Vilnius 2010 – w tłumaczeniu Pani Karoliny Modzelewskiej na potrzeby Rodziny, Warszawa 2015

28. Portret Florentyny z Chrzanowskich Reichel - Polska Akademia Umiejętności, Zbiory Specjalne, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

29. Kazimierz Iwanowski – Stanisław Iwanowski Organizator Grodzieńskiej Obrony Obywatelskiej 1918-1919, Oficyna Wydawnicza Miniatura i Kazimierz Iwanowski, Gdańsk, Gdynia 2002

30. Zdjęcie domu w Lebiodce na stronie głównej pochodzi ze strony www.dworypogranicza.pl

31. Zdjęcie budowy kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starych Wasiliszkach pochodzi ze strony http://pawet.net/zl/zl/2005_67/3.html