Iwanowscy herbu Rogala Strona rodzinna
Witamy
Aktualności
Ród
Od Purpiszek do Lebiodki
Drzewo genealogiczne
Dokumenty
Biogramy
Mapy i miejsca
Cmentarze
Galeria
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starych Wasiliszkach
100 rocznica urodzin Anny Iwanowskiej-Korneckiej
Stołeczek Cioci Heli
Teczka Leonarda Iwanowskiego
Album Lebiodzki Ciotki Hanki
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
Bibliografia i źródła
Linki
Kontakt
Ród


    "Jan z Rogala Araim Iwanowski, nadpradziad wywodzących się przy Zaszczycie Honoru Szlacheckiego majętności Purpiszki, Gayżuny i dalsze w Powiecie Wiłkomierskim leżące spadkiem sukcesji dziedzicząc one synowi swemu Krzysztofowi Iwanowskiemu zostawił" - czytamy w wypisie z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Litewsko-Wileńskiey, Wywodu Familii Urodzonych Iwanowskich herbu Rogala z roku 1804 wraz z Rezolucją z roku 1819, sygnatura archiwalna LVIA 391-4-1088 (Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie)

   Pod tą samą sygnaturą LVIA 391-4-1088 str. 127v i 128, znajduje się wywód z dnia 28 sierpnia 1820 roku.
Wywodził się Tomasz Iwanowski wraz z synami Stanisławem i Wincentym, wywód z powiatu oszmiańskiego.
Wywód zaczyna się na Janie Iwanowskim, a kończy się na Stanisławie Tomaszu i jego bracie Wincentym Józefie.

 

    Kolejny dokument z Archiwum Wileńskiego:
"Krzysztof z Rogala Iwanowski Prapradziad wywodzącego się miał dziedziczny majątek Purpiszki w powiecie Wiłkomierskim leżący" – tak zaczyna się wywód szlachecki, złożony w 1798 roku w Wileńskim Biurze Deputacji Szlacheckich, przez Dominika Iwanowskiego syna Antoniego, szlachcica z powiatu wiłkomierskiego, sygnatura archiwalna LVIA 391-1-1690

   Z dalszej treści dokumentu wynika, że Krzysztof był w roku 1659 właścicielem majątku Purpiszki, który to majątek, po jego śmierci odziedziczył jeden z Jego synów – Józef Iwanowski.

Bracia Józefa - Michał, Tomasz i Jan  - zostali prawdopodobnie spłaceni z majątku.

 

  Podobnie, w dokumentach przechowywanych w RGIA (Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne) w Sankt Petersburgu, sygnatura archiwalna RGIA 1343-22-2656, czytamy (tłumaczenie z języka rosyjskiego):
Jan z Rogala Araim Iwanowski był właścicielem majątków ziemskich Purpiszki, Gojżuny i innych w powiecie wiłkomierskim, które zapisał swojemu synowi Krzysztofowi Franciszkowi Janowiczowi (syn Jana) Araimowi Dadzibogowi Iwanowskiemu.
 
Rodzinne dokumenty wywodowe, przechowywane są w RGIA w Sankt Petersburgu pod sygnaturą archiwalną RGIA 1343-22-2655.

  Śledząc zachowane w archiwach dokumenty, przedstawicieli Iwanowskich herbu Rogala możemy spotkać w ziemi drohiczyńskiej, mińskiej, orszańskiej, upickiej, dyrwiańskiej, wiłkomierskiej, oszmiańskiej, nowogródzkiej i innych.


    W "Herbarzu Polskim"  Adama Bonieckiego czytamy:
"Dominik, Józef i Ludwik, synowie Dominika, zeznali 1797 r. oblig na Radziwiłła (DW. 112 f. 434)" (...)
"Leonard, syn Stanisława i Antoniny Ryło Bykowskiej, dziedziców Lebiody. 1883 r. inżynier." (...)
"Tomasz z synami: Stanisławem i Wincentym, syn Józefa Wincentego, wnuk Dominika, prawnuk Michała, praprawnuk tegoż Krzysztofa z Purpiszek, wywiódł się tamże 1820 r." (...)
 

   Współczesny nam Dr J. Ciechanowicz w swoim „Herbarzu polsko-rosyjskim” - Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski pisze:

„Iwanowscy herbu Rogala na przełomie XVII-XVIII wieku przenieśli się z Mińszczyzny do powiatu wiłkomierskiego" (...)
"Odgałęzili się też licznie na powiat oszmiański, mieszkali w Wilnie" (...)

   "W grudniu 1819 roku heroldia wileńska potwierdziła rodowitość Tomasza Iwanowskiego, szlachcica powiatu oszmiańskiego, jak też wielu innych nosicieli tego nazwiska z Guberni Wileńskiej” (...)

Ród posiada reprezentację w Związku Szlachty Polskiej;
genealogia.szlachta.org.pl/zszp